Välkommen, logga in.   Skapa konto  Glömt ditt lösenord?

 

Transport & fraktbolag som är kopplade till systemet (Pallcentralen.com)

När ett företag registreras i systemet så tas det hänsyn till de geografiska positionerna för att bestämma vilket fraktföretag som ska få access till inleveranserna av pallemballage till förutbestämd terminal.

Tillsammans med fraktbolaget fastställs radien av deras geografiska uppsamlingsområde. Fraktbolaget har här möjlighet att hämta in emballaget med ett tidsspann på högst tre veckor, om leverantören har något annat önskemål som till ex. har akut karaktär, så hämtas de med kortare varsel.

Fraktbolaget har ett eget login på "pallcentralen.com"  för registrering.

För fraktbolaget finns alla hämtningar registrerade på sidan, samt för oss på admin möjlighet att stämma av fraktarvodet med åkeriet på aktuell inleverans för att prissätta transporten.

På grund av den ekonomiska fördelningen av fraktkostnaden, köpare - leverantör - transportör, så finns det möjlighet att bestämma kostnade ( budat pris) per enhet innan hämtning.

Hämtningen plockas sedan in från generellt läge till aktiv nivå för att administreras och köras in till terminal.


Leverantörer av pallemballage.

Regler, avtalsbestämmelser
samt hämtningsförfarande & betalning.

Lastpallar, Eurpall, lastpall typ engång, pallkragar mm. hämtas, Ni får ett hämt-kvitto, klassning av emballaget sker på någon av systemets Pallcentraler.
Företag med f-skatt får betalt inom 30 dagar efter att produkterna klassats.
PallCentralen callcenter sänder en avräkningsnota som sedan kan användas i Er bokförning som en faktura, vilket det betalas ut från PallCentralen på 30 dagar netto, allt bekräftas via e-mail, undantaget de som ej har egen mailadress, då vanlig postgång tillämpas.

EUR-pallens kvalitet bestäms av Det Norske Veritas, regler beskrivs i formulär, SS 84 20 08, som kan beställas hos DNV Tel: 08-587 940 00 Fax: 08-651 70 43

PallCentralen, önskan och förhoppning är att ni skall vara nöjda med vår service.
Packningsregler längst ned på sidan, § 14 till §19.

 

Paragrafer för Avtal & regler.

Kvalitetskrav på beg. lastpallar.


§ 1.
Varje produkt som säljs i Guld & Silver-nivån ska stämma med produktbeskrivningen, information om detta finns under "
produktinformation"

§ 2.
På alla produkter är priset baserat på partier med ett minimum på kvantitet 200 st, detta för att kunna ge ett generellt pris på frakten.

§ 3.
Produkterna ska även ställas upp på ett sådant sätt som finns beskrivet i  §14 till och med §18. "Paketering innan lastning:"

§ 4.
Frakten betalas alltid av köparen, vid undantag meddelas detta klart och tydligt från administrationen.

 

Sorteringsregler, från §5 till §11

§ 5. 
EUR-pall A1(Livsmedel): 
En godkänd Eur-pall A1, ska vara ljus med en HT stämpel, får ej vara trasig samt måste vara ren från färg, olja, jord, lera samt murbruk, så ska den även hålla de angivna måtten 1200x800x145. Därtill skall pallens sex yttre klossar vara märkta med godkända stämplar, finns att läsa 
här.   

§ 5.1
EUR-pall A2-pall:
Som ovan fast lite mera använd och grå, ej plikt på HT-märkning.

§ 6. 
B-pall: 
Den Eur-pall som inte uppfyller villkoren ovan, med smärre fel dock ej trasig så att det fattas delar, klassas som B-pall.   

§ 7. 
Reparationspall:
Klassas trasiga EUR-pall som efter lagning blir en fullgod Eur-pall, dock med högst tre fel.  Trasig B-pall se §10

§ 8. 
Engångspall: 
Engångspall ska vara hel och utan skador, i annat fall betecknas de som skrot.      

§ 9. 
Pallkragar 
(stora 800x1200 o små 600x800) ska vara hela med full funktion."Uppställnings-regler"  se beskrivning längst ned på sidan. 

§ 10.
Trasig B-pall, samt trasig engångspall, klassas som skrot.  

§ 11.
På trasiga engångspall, B-pallar och ruttet gods tillkommer det en avgift, som inkluderar transport och tippavgift.

  Vid reklamation: 

§ 12. 
Om fel kvalitet har skickat av lastpallar, Eurpall, lastpall typ engång, pallkragar mm. eller klassningen av emballaget är slarvigt utförd och köparen reklamerar emballaget. Om detta är fallet kommer pallemb. att transporteras till närmast "Pallcentral" och leverantören kommer att få stå för frakten, även de extrakostnader som uppkommit till köparen till följd av detta. Frakten från och tillbaka till systemets "pallcentral" får leverantören stå för.
 

Efter omklassningen av pallemb. ersätts endast efter BRONS-nivån oavsett vilken nivå leverantören hade vid det aktuella tillfället, samt att de hamnar på BRONS-nivån tills annat blir överenskommet.  

§ 13.
Vid missbruk avbryts omedelbart samarbeten med er genom att ert loggin blockeras.  

Gör så här vid paketering för lastning:
Kan även ses på sidan längst ned visuellt.

§ 14. 
Pallar staplas om möjligt 17-20 högt.

§ 15. 
Kragar läggs på pall, 50 st per pall på tvären, samt bandas.

§ 16. 
Halvpall staplas på en engångspall som har måtten 1200x800, den första upp o ned, sedan läggs dom flätade i varandra två på bredden, 25 i varje stuv, 50 st per pall. 

§ 17. 
Om ovanstående regler ej uppfylles, t.ex att allt ligger i en blandad hög, utgår ersättningen för emballaget till absolut lägsta nivå. 

§ 18. 
När ni fått bekräftelse via e-post på att en köpare är hittad och matchad, gäller regeln, att det antal ni aviserade in i systemet är bindande och att det är därmed oklokt att ändra antalet så att det blir mindre.


Avtal som ni godkänner då ni kryssar i ruta vid köp och försäljning.

Vid registrering av konto ställs frågan, - Om du läst avtalet och godkänner det ?      

När ni läst, § 1 till och med § 18, och när ni kryssat i rutan, förbinder ni er därmed att följa  paragraferna och att aviserade uppgifter stämmer med det ni lämnat in i "pallcentralen.com" 

När ni har uppgraderats till Guldnivå i Prispallen gäller även då att ni noggrant läst §12. 
§ 1 till och med § 18 är även i denna nivå aktuella. Ni ska lämnat korrekta uppgifter även om ni är köpare  av pallemballage såsom lastpallar, Eurpall, lastpall typ engång, pallkragar mm. ska stämma med vad ni aviserat.

 

 

OBS!
Missbruk av sajten accepteras ej !


Paketering innan lastning

Uppställning-regler

Tips och råd vid uppställning av emballaget

Alt 1.Tag ett rör eller liknande som hävstång för att förflytta pallen så att de står exakt rakt i förhållande till de andra pallarna i stuven.

palljustera pallsidan.se

Alt 2. Om ni har tillgång till en truck (motvikts) gör på följande sätt.
Lyft upp gafflarna över pallarna och ”tilta” så tornet är rakt, kör sedan på pallen med tornet så att dessa plattas till och stuvarna blir raka, detta fungerar bäst om man ställer stuvarna 3×3 eller fler.

truck justera pallsidan.se

Pallkragar ska staplas på tvären på pallen. Då kragen är hopvikt mäter den 2 meter och pallen 1,2 m, då blir kragstuven 2 x 1,2 meter. Sedan varvas kragarna på pallen vart annat varv med gångjärnen åt olika håll i 10 lager i 5 staplar, vilket blir 50 kragar/pall.
Dessa bandas om det finns möjlighet, på så vis kan kragarna ställas på varandra.

 

palkragar pallsidan.se