Välkommen, logga in.   Skapa konto  Glömt ditt lösenord?

 

Kvalité & Miljöpolicy PallCentralen  

förmedlar, köper och säljer begagnade Eurpall, lastpall, pallkragar samt övrigt pall-emballage, vi säljer nya pall-produkter på beställning och samarbete med pall-tillverkare. 

Kvalitetspolicy på Eurpall, lastpall pallkragar!    

      

Vårt mål är att stärka vår position på marknaden.

Vi kan uppnå detta mål endast genom att leverera kvalitetsprodukter i rätt tid och till konkurrenskraftiga priser till våra kunder. Vi vet att det bästa och enklaste sättet att uppnå detta är att undvika fel i hela processen.

Heltnöjdgaranti är en självklarhet för oss.

Detta är en självklarhet för "PallCentralen " med nöjda kunder, det gäller både de som köper och leverantörer.
Vi strävar efter att göra arbetsuppgifterna intressanta så att alla medarbetare känner ansvar för sitt arbete och på ett naturligt sätt och genom uppföljning levererar kvalitetsprodukter. 

Våra kunder har rätt att kräva rätt kvalitet.

Att köpt kvalitet skall vara lika med levererad kvalitet av Eurpall, lastpall, pallkragar mm, precis som vi förväntar oss av våra underleverantörer. 
Vi anser oss vara en bra och kvalitetsmedveten leverantör, men vi vet samtidigt att vi ständigt kan förbättra oss.

Om vi gemensamt arbetar för dessa kvalitetsmål, kommer våra kunder att uppfatta oss som en kvalitetsmedveten leverantör av Eurpall, lastpall, pallkragar mm.

 

Miljöpolicy


PallCentralen Rix Logistik AB

Strävar efter att förse marknaden med emballage, på ett sådant sätt som skall förhindra skadlig miljöpåverkan. Detta sker genom att ständigt söka förbättra både logistik och handhavande av emballage, pallkragar och kabeltrummor.

PallCentralens pallsida 

Iakttar försiktighet vid val av transporter och placering av palldepåer ur ett miljöperspektiv och vi väljer de alternativ som minimerar påverkan på miljön, samt att de material som vi använder skall vara återvinningsbara i största möjliga mån. 

Genom ett framsynt arbete.

PallCentralen ska driva utvecklingen så målet på negativ miljöpåverkan kontinuerligt minskas, vilket vi bland annat gör genom att samordna transporter, för att få en totallösning som är den bästa möjliga ur miljösynpunkt.

Ett aktivt miljöarbete.

Att vara delaktiga tillsammans med medarbetare och ha god resurshållning kommer vi även att påverka vår lönsamhet. En god lönsamhet skapar resurser för investeringar och utveckling och är en förutsättning för vårt fortsatta miljöarbete.